Uygulanan Testler

 

Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?


Çocuk, Ergen ve Yetişkinler için uyguladığımız testler


Yetişkin Değerlendirme Testleri


 • MMPI

 • TAT

Nöropsikolojik Testler

 • Wechler Bellek Testi
 • Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testleri
 • Stroop Test
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • İz Sürme Testi
 • Bourdon Dikkat Testi

Klinik Değerlendirme Ölçekleri

 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Testi

Entellektüel Kapasite (IQ) ve Kognitif Tarama Testleri

 • Kent EGY ve Porteus Labirentleri Testleri ile erişkin zeka geriliğini saptama ve skorlama
 • Standardize Mini Mental Test ve ACE-R Addenbrooke's Kognitif Tarama Envanteri ile alzheimer, demans veya organisite taraması yapmaÇocuk ve Ergen Değerlendirme Testleri

 Gelişim Testleri

 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleşme Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi

Kişilik Testleri

 • İnsan çiz, aile çiz, ağaç çiz testleri
 • CAT
 • TAT
 • Louisa Duss Testi

Dikkat, Algı, Hafıza Testleri

 • CAS Testi (Cognitive Assessment System)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • MOXO Dikkat ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi